Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

Deze verzekering dekt de schade die je onopzettelijk veroorzaakt aan een derde partij, dus niet jouw klant.
Voorbeeld : je laat de gevel van je pand schilderen en de schilder veroorzaakt vlekken op de gevel van de buur.


Hospitalisatieverzekering

Jouw medische kosten worden gedekt door de bijdragen die je als zelfstandige betaalt aan de sociale kas. Deze verzekering dekt geheel of gedeeltelijk (afhankelijk van de polis die je afsluit) ook de kosten van een ziekenhuisopname.

Je kan dit vaak via jouw mutualiteit afsluiten , maar ook verzekeringsmaatschappijen hebben dit product in hun aanbod.


Verzekering arbeidsongeschiktheid

Door het betalen van jouw sociale bijdragen heb je recht op een uitkering van jouw ziekenfonds bij arbeidsongeschiktheid.

Dit bedrag ligt vaak heel wat lager dan het inkomen als zelfstandige dat je zelf misschien opneemt.

Je kan via deze verzekering het deel bovenop de ziekte-uitkering verzekeren.​​​​

Pin It on Pinterest