Als zelfstandige of bedrijf , zeker wanneer je een handelszaak hebt zal je regelmatig de vraag krijgen of je iets wil schenken voor de tombola van een locatie jeugdbeweging, school of vereniging.

Praktisch gezien schenk jij dus een product weg dat je anders zou verkopen.

Wat krijg jij in de plaats? 

Meestal reclame op het evenement waar de tombola wordt gehouden.

Als je gewoon goederen meegeeft en dus geen document krijgt, heb je boekhoudkundig en fiscaal een probleem.

Want stel dat je een juwelenwinkel hebt.

Je koopt een setje juwelen aan (en hebt hiervan dus een aankoopfactuur) maar hebt nergens een verkoopbewijs van dit setje omdat je dit hebt weggeschonken voor de tombola.

Volgens de controleur zal je dit dan wellicht 'niet officieel' verkocht hebben.

Dus het minste wat jij nodig hebt is een ontvangstbewijs van de vereniging aan wie je goederen weggeeft met de omschrijving van de goederen.

De kost van de aankoop van dit setje juwelen zal de fiscus echter niet als een beroepskost aanvaarden omdat het is weggeschonken.


Beter alternatief ?

Je vraagt beter aan de vereniging aan wie je goederen wegschenkt een factuur of als ze niet btw-plichtig zijn, een nota, voor sponsoring of reclame voor het bedrag dat overeenkomt met de verkoopwaarde van de goederen. 
Jij betaalt die factuur aan de vereniging en de vereniging koopt bij jou voor de verkoopwaarde de goederen die je wil schenken.

In cash-stroom is dit een nuloperatie maar jij hebt nu wel een verkoop tegenover de kost.

De reclamefactuur is een fiscaal aftrekbare kost en deze staat dus tegenover de verkoop van de weggeschonken goederen.

Extra bewijs?

Zorg er wel voor dat je een bewijs hebt dat er effectief reclame voor jouw bedrijf werd gemaakt bij de tombola.

Dit kan door een foto van de folder, spandoeken, reclamebanners,....Pin It on Pinterest