INFO VAN DE SITE VAN DE OVERHEID.


U VERLAAT BELGIË --> laat dit altijd weten aan je lokaal belastingkantoor zodat je een aangifte speciaal kan ontvangen.


U heeft nog inkomsten in België

Na uw vertrek uit België heeft u nog inkomsten in België (een loon, uw pensioen...).

U moet die inkomsten in België aangeven en zal hierop belast worden.

U moet​ zich registreren om een belastingaangifte niet-inwoners te ontvangen.

U ontvangt die aangifte per post in de loop van het tweede semester (het jaar dat volgt op het jaar waarin u die inkomsten hebt gehad). U kunt uw aangifte ook indienen via MyMinfin(externe link) (met uw Belgische elektronische identiteitskaart, uw pincode en een kaartlezer).

Zolang u inkomsten in België hebt, moet u een belastingaangifte niet-inwoners indienen.

Wat doen wij voor de klant?

We zorgen er voor dat het lokaal belastingkantoor verwittigd wordt van de verhuis naar het buitenland.

Hiervoor mailen we naar het lokaal belastingkantoor.

Onderwerp = rijksregisternummer - naam - verhuis buitenland

Inhoud:

Beste,

Onze cliënt heeft ons op de hoogte gebracht dat hij/zij met ingang van XX/XX/XXXX niet langer in België zal gedomicilieerd zijn. 

Teneinde de aangifte speciaal te kunnen in orde brengen, vragen wij u dan ook dit in uw administratie te noteren.

Het nieuwe adres van deze persoon is

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

In bijlage bezorgen wij u onze fiscale volmacht.


------------------
Als deze persoon nog Belgische inkomsten krijgt (als bedrijfsleider/pensioen / zelfstandige) moet deze jaarlijks in België nog een belastingaangifte doen.

Deze aangifte heet nu de aangifte BNI, afkorting voor Belasting Niet Inwoners.

Om deze aangifte te kunnen ontvangen, moeten we een registratie doen bij de FOD Financiën via deze link.

Wat neem je klaar van deze klant? 

  • kopie ID (eventueel ook de nieuwe van het land waarheen verhuis is gebeurd)
  • nieuwe adres en datum waarop uitgeschreven uit Belgische rijksregister
  • onze fiscale volmacht.


Pin It on Pinterest