Wanneer je slecht betalende klanten hebt, kan je op een bepaald moment met herinneringen alleen niet voldoende meer hebben. 

Wanneer je een aanmaning of ingebrekestelling aangetekend hebt verstuurd kan je nalatigheidsinteresten gaan aanrekenen.​

Check allereerst hoe je in jouw algemene voorwaarden hebt opgenomen , hoe je gaat handelen bij niet-betaling.

Staan deze voorwaarden haaks op hoe je eigenlijk wil gaan handelen, plan dan meteen een consult in om jouw algemene voorwaarden te laten herbekijken.

In principe zijn interesten verschuldigd vanaf de eerste dag na de vervaldag van de factuur.

Stel dat je de nalatigheidsinteresten op 10% had vastgelegd.

De klant heeft nagelaten om de factuur van 1000,0 euro op vervaldag te betalen.

De vervaldag is inmiddels 30 dagen verstreken.

Je mag nu niet zomaar 10% op 1.000,00 euro gaan aanrekenen.
Je moet rekening houden met aantal dagen dat de factuur vervallen is.
Hiervoor ga je 1000.,00 x 10% x 30/365ste rekenen.

Op nalatigheidsinteresten is geen BTW verschuldigd.

Je hoeft dus geen facturen hiervoor op te stellen maar vermeld gewoon het verschuldigde bedrag in jouw brief/mail.Pin It on Pinterest