In de levensloop van een onderneming en bij opstart of einde zijn er specifieke zaken die bekeken dienen te worden.
Deze adviezen vallen niet binnen het gewone bestek van een pakket bij BoekhouderOnline.

Sinds september 2017 werd het kantoor geregistreerd als dienstverlener binnen de KMO portefeuille voor de pijler Advies.
Dit betekent concreet dat na een grondige audit, de kwaliteit van het advies dat BoekhouderOnline verleent aan ondernemers voldoet aan de norm die het Agentschap Ondernemen vooropstelt. Ondernemers die beroep doen op een gekwalificeerd dienstverlener worden dan ook door de Vlaamse overheid tegemoet gekomen met een subsidie.

Welk advies bied ik je aan?Pin It on Pinterest