Een Coronapremie voor wie het afgelopen jaar moeilijk had.

De regering heeft beslist om de zelfstandigen die het afgelopen periode moeilijk hadden omwille van de corona crisis, een eenmalige premie van 500 euro toe te kennen.

Voor wie?

De premie is van toepassing voor zelfstandigen in hoofdberoep , meewerkende partners en zelfstandigen in bijberoep die minstens de minimumbijdragen zoals iemand in hoofdberoep betalen, de zelfstandigen in bijberoep met gelijkstelling artikel 37 , de student zelfstandige of de 65 plusser zonder pensioen.


Als je in deze categorie zit én tussen 1/10/2020 en 30/4/21 minstens 6 maand crisisoverbruggingsrecht hebt ontvangen , krijg je automatisch de premie uitbetaald.

Wat telt niet mee onder crisis-overbruggingsrecht?

Niet alle uitkeringen van overbruggingsrecht tellen mee als voorwaarde.


  • crisis-overbruggingsrecht wegens quarantaine
  • crisis-overbruggingsrecht wegens opvang van een kind
  • halve uitkeringen crisis-overbruggingsrecht
  • klassiek overbruggingsrecht
  • een onterecht ontvangen uitkering die teruggevorderd werd

Is deze premie opnieuw belastbaar?

Je weet inmiddels dat het overbruggingsrecht belast wordt in de personenbelasting. Ook deze eenmalige premie van 598.80 euro bruto is afzonderlijk belastbaar tegen 16.5% zodat je er netto dus 500 euro van overhoudt.


Wanneer ontvang je de premie?

Als je als zelfstandige in aanmerking komt voor deze premie zal deze ten laatste op 30/9/21 door je sociaal verzekeringsfonds worden uitbetaald.

Pin It on Pinterest