Kindergeld kreeg een tijdje geleden al de nieuwe naam GroeiPakket.

Er is nu een Covid-19-toeslag voor het kindergeld.

De Covid-19 toeslag is een specifieke tegemoetkoming om kwetsbare gezinnen tijdelijk extra te ondersteunen.

Elk gezin dat een zekere inkomensdaling kent en bovendien een gezinsinkomen heeft onder de inkomensgrens van 2.213,30 euro (bruto belastbaar) per maand, komt in aanmerking voor deze toeslag.

Ook als zelfstandige kan je in aanmerking komen.

Een toeslag betekent een extra bijdrage die je ontvangt bovenop je gewone kindergeld.

Wanneer heb je nu recht op zo een toeslag? 

Je hebt recht op een Covid-19 toeslag bovenop het Groeipakket wanneer je:

  • gezinsinkomen met minstens 10% daalde in maart, april, mei of juni ten opzichte van januari of februari 2020
  • maandelijks gezinsinkomen niet meer dan € 2 213,30 (bruto belastbaar) bedraagt (dus in het geval van 2 partners is dit de grens voor beide inkomsten samen.)
  • geslaagd bent voor de KI-test (enkel als je eigendom hebt waar je zelf niet woont)

Op het moment van de aanvraag kijkt de uitbetaler van het groeipakket (het vroegere kinderbijslagfonds) de gezinssituatie na. Woont je klant op dat moment samen met een partner? Dan houden ze rekening met het inkomen van beiden.

 

Hoe zit het bij zelfstandigen die al steun hebben gekregen?

De hinderpremie of compensatiepremie moet niet mee opgenomen worden in de berekening. 

 

Hoe vraag je de toeslag aan?

Daalde het inkomen tijdens corona met minstens 10% tot onder de grens van € 2.213,30 (bruto belastbaar)? Dan komt jouw gezin wellicht in aanmerking voor een Covid-19 toeslag.


Je doet deze aanvraag ZELF via jouw kinderbijslagfonds.


Let op: Je mag de Covid-19 toeslag aanvragen tot en met 31 oktober 2020!

 

Hoe ontvang je de Covid-19 toeslag?

In totaal bedraagt de Covid-19 toeslag € 120 per kind. Je ontvangt de toeslag in 3 keer. Dit gebeurt op de bankrekening waarop je ook het Groeipakket voor jouw gezin ontvangt. Je krijgt dus telkens € 40 per kind verspreid over maximum 3 maanden.


Meer informatie hierover vind je via jouw kinderbijslagfonds.

Pin It on Pinterest