“When crisis comes, the first thing I ask it is, ‘What are you here to teach me?”


Oprah Winfrey

Bovenstaande wijze woorden sprak Oprah reeds in 2015 uit. 


Wat mij , en vele collega accountants en ondernemers met mij betreft hebben we de afgelopen weken heel veel geleerd.


We hebben ons verdiept in een scala aan steunmaatregelen.

We hebben gerekend en gepraat met onze ondernemers om na te kijken of ze ergens al dan niet recht op hadden.

We hebben gezocht naar oplossingen samen met hen om inkomsten te behouden of te creëren. 


Gelukkig kregen we van de diverse sociale verzekeringsfondsen en spelers zoals Unizo heel veel ondersteuning in de constant wijzigende informatie.


Vandaag zetten we hier nog even een paar zaken op een rijtje.


Voor de volledige overzichten van de mogelijke steunmaatregelen allerhande verwijzen we echter graag naar Unizo , Acerta , Xerius , Liantis , of jouw sociaal verzekeringsfonds voor altijd up to date overzichten.


We stoppen zelf onze tijd liever in het onderzoeken of jij als ondernemer recht hebt op een tegemoetkoming, dan de overzichten telkens aan te passen op onze eigen website.


Hieronder vermelden we toch enkel updates die misschien voor jou van belang kunnen zijn.Overbruggingsrecht juni


Overbruggingsrecht is een vorm van werkloosheidsvergoeding voor zelfstandigen die nu onder speciale voorwaarden met de COVID19-crisis werd uitgebreid.


Voor de maanden maart-april-mei 2020 liep de aanvraag van het overbruggingsrecht gewoon door. Had je dus een aanvraag in maart gedaan, dan werd deze stilzwijgend verlengd tot mei.

Kon je wel al terug aan de slag en had je dus geen 7 opeenvolgende kalenderdagen zonder stopzetting van je activiteiten , dan diende je dit wel te melden aan je sociaal verzekeringsfonds.


Ben je echter in juni 2020 nog steeds in het jammere geval van verplichte sluiting (denk maar aan de horeca) of terugval in werk met 7 opeenvolgende dagen sluiting, dan moet er voor juni 2020 wél opnieuw een aanvraag overbruggingsrecht gebeuren.


Speciale regeling voor starters in bijberoep vanaf 1/4/2017 in verband met het half overbruggingsrecht:


Aanvraag wordt in eerste instantie geweigerd omdat er geen referte inkomen is ,maar wanneer het aanslagbiljet van 2020 later wél officieel is én het inkomen is voldoende hoog, dan zal er als nog een uitbetaling van dit overbruggingsrecht gebeuren in 2022.

Lijkt ons vooral vijgen na Pasen, maar als je er toch recht op hebt,dan doe je nu toch beter een aanvraag om hier later nog een uitkering te kunnen krijgen.


Hoeveel bedraagt het half overbruggingsrecht?

645.85 euro per maand zonder gezinslast

807,05 met gezinslast

Maar is er nog een vervangingsinkomen zoals pensioen loopbaanonderbreking, dan mag de som van vervagingsinkomen en overbruggingsrecht mag samen maar 1641,10 euro bedragen.

Het kan dus zijn dat qua voorwaarden er wel recht is op het half overbruggingsrecht maar dat er al een andere uitkering is en dus bijvoorbeeld slechts 100 euro overbruggingsrecht zal worden uitbetaald.
Corona - ouderschapsverlof voor zelfstandigen

Voor wie : hoofdberoep, meewerkende echtgenote en bijberoep met bijdragen zoveel als hoofdberoep 3 jaar geleden


Mag niet gecombineerd met overbruggingsrecht of arbeidsongeschiktheid

Aanvraag kan gebeuren vanaf juni 2020 voor de maanden mei en juni 2020.

Voor zorg van 1 of meer kinderen tot 12 jaar of 21 jaar voor mindervalide kinderen.


De uitkering zit tussen 532,24 tot 875 euro (éénoudergezin).

De aanvraag verloopt via het sociaal verzekeringsfonds en dient te gebeuren voor 30 september 2020. Uitstel van de vennootschapsbijdragen

Tot 31 oktober 2020.

De sociale verzekeringsfondsen zullen hun vervaldagberichten later uitsturen.

Vlaamse hinderpremie

Niet vergeten: aan te vragen voor 18/6/2020.

Eenmalige premie van 4000 euro met daarna dagvergoeding van 160 euro.

Enkel voor verplichte sluitingen.

Geldt voor hoofdberoep, artikel 37 of gelijkgestelde bijberoepers (die dus evenveel sociale bijdragen als hoofdberoep betalen) 

Vlaamse compensatiepremie

Niet vergeten: aan te vragen voor 30 juni 2020

Eenmalige premie van 3000 euro of 1500 euro 


Pin It on Pinterest