We hebben in België fantastische instellingen die zich belangeloos inzetten voor zij die het nodig hebben. Of het nu gaat over mens of milieu : vele verenigingen kunnen we een financieel duwtje in de rug krijgen. Daarom vragen ze ook vaak een gift.


Wanneer is die gift nu aftrekbaar in jouw aangifte personenbelasting?
  • minstens 40 euro per kalenderjaar en per instelling/vereniging

  • de instelling of vereniging moet ook erkend zijn (zie lijst) 

  • de instelling moet jou een kwijtschrift uitreiken voor de giften die ze ontvangt

  • de gift moet in geld gebeuren of in de vorm van een kunstwerk aan een museum en mits voldaan aan speciale voorwaarden (vaststelling door de minister)

  • de gift gebeurt zonder tegenprestaties

Je hebt recht op 45% belastingvermindering van het bedrag van je gift.

Beperking van de aftrekbaarheid:

Het totale bedrag van de giften waarvoor vermindering wordt gevraagd mag nooit meer bedragen dan:

  • ofwel 10% van het totale netto inkomen
  • ofwel 392.200 euro (* wordt jaarlijks geïndexeerd).

Is het bedrag van je te betalen belastingen nul dan heb je geen recht op een terugbetaling van deze belastingvermindering.


Is het bedrag van je belasting minder dan de belastingvermindering die je door de giften kan hebben, dan heb je slechts op het deel recht dat je belastingen tot op nul euro zou brengen.

Wat bewaar je dus zeker voor je belastingen?

In de loop van 2021 ontvang je een fiscaal attest dat over de betaalde giften in 2020.

Dit attest bewaar je samen met alle documenten voor je belastingenaangifte.

Pin It on Pinterest