De premie voor wie niet verplicht moet sluiten.De corona compensatiepremie is er voor ondernemingen met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest die geconfronteerd worden met een omzetdaling ingevolge de opgelegde exploitatiebeperkingen én die niet verplicht moeten sluiten. 


De premie geldt echter niet voor elke ondernemer en ook niet voor elke sector. 

We zetten alles wat we hierover tot hiertoe te weten zijn gekomen even op een rijtje.


Het aanvragen van de premie kan momenteel nog niet.

Het Vlaio doet zin uiterste best om tegen 1 mei een online formulier klaar te hebben.

​ 


Voor wie is dit in eerste instantie mogelijk ?

  • Ondernemers die NIET in aanmerking komen voor de Hinderpremie van 4.000 euro
  • met een  actieve exploitatiezetel in het Vlaams Gewest
  • Onderneming of zelfstandige is actief in de KBO op 12 maart 2020  
  • Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerdere exploitaties zijn
  • Premie wordt uitbetaald aan de onderneming die de aanvraag doet
  • Starters nà 14/03/2020 komen niet in aanmerking
  • Ondernemingen met een omzetdaling van 60% in de periode van 14/3/2020 tot 30/04/2020 ten opzichte van diezelfde periode vorig jaar.


Let op : de compensatiepremie is enkel voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de opgelegde corona maatregelen.

Heb je om andere reden minder omzet, dan komt je onderneming niet in aanmerking.

Premie van 3000,00 euro (eenmalig):

·        Zelfstandige in hoofdberoep

·        Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen

         (netto belastbaar inkomen) heeft van minstens € 13.993,78 

·        Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht met minstens 1 VTE               werkend vennoot of minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid

·        Een buitenlandse onderneming met vergelijkbaar statuut met minstens 1 VTE                       werkend vennoot of minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid

·        Een vereniging of VZW met economische activiteit met minstens 1 VTE bij de RSZ                ingeschreven personeelslid.

Premie van 1.500,00 euro (eenmalig):

·        Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen heeft tussen € 6.996,89               en  € 13.993,78 en als loontrekkende niet 80% of meer is tewerkgesteld maar ook                zij  die aan deze grenzen voldoen én verplicht moesten sluiten (en dus geen                         hinderpremie konden krijgen )

·        Gepensioneerden die een zelfstandige activiteit uitoefenen en student-zelfstandigen             komen in aanmerking voor zover ze voldoen aan voormelde voorwaarden.

·        Ook journalisten en andere beroepscategorieën die van rechtswege zijn vrijgesteld               van de wettelijke bijdragen kunnen genieten van deze steunmaatregel.

Welke sectoren?

De hoofdactiviteit van je onderneming behoort op 13 maart 2020 volgens je inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) tot één van volgende

5 categorieën:


1)     de eventsector en de andere ondernemingen die indirect door de sluitingen en afgelastingen ten gevolge van de corona-maatregelen worden getroffen (Dit gaat breder dan artiesten , podia bouwers, fotografen ,... )


2)     de (para)medische beroepen en technische controle die ten gevolge van de corona-maatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen (tandartsen, psychologen, technische keuring , kinesisten)


3)     de dienstenleveranciers die ten gevolge van de corona-maatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen of waarbij bepaalde werklocaties worden afgesloten (voornamelijk bouwsector en afwerkingsdiensten)


4)     de ondernemingen die essentiële diensten leveren (oa winkels die voedingsmiddelen en kranten verkopen)


5)     Behoort je onderneming niet tot 1 tot 4 dan komt je onderneming in aanmerking voor steun indien zij een substantiële exploitatiebeperking ondergaat ten gevolge van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze ondernemingen zullen een extra motivatie moeten toevoegen bij hun aanvraag om aan te tonen welke impact de maatregelen hebben gehad op het uitvoeren van hun werk.

Hoe moet dat omzetverlies nu worden aangetoond?


Er moet dus sprake zijn van een omzetverlies van -60% (excl. BTW)  die moet worden aangetoond  via een verklaring op eer aan Vlaio (waar de aanvraag bij dient te gebeuren).

 

Welke periodes moeten worden vergeleken?


14/03/20 tot 30/04/20 met 14/03/19 tot 30/04/19.


Tip: Indien de referentieperiode een abnormaal lage omzet aantoont mag de periode vervangen worden door een andere referentieperiode. Stel dus dat de prestaties van maand april 2019 pas 5 mei zijn gefactureerd neem je uiteraard de referentieperiode tot 5 mei 2019.


Voor startende ondernemingen geldt als referte de verwachte omzet van 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020 in een financieel plan. Als er geen financieel plan is opgemaakt dan moeten ze om een premie te kunnen krijgen een financieel plan retroactief opstellen om lagere omzet te verantwoorden.


Iemand die in de loop van 2019 is gestart, na 30/04/2019 zal een gelijkaardige periode moeten voorleggen na de opstart.

Wat is nu precies een omzetdaling?

De omzetdaling is de daling van de omzet (excl. btw) ingevolge verminderde prestaties door

exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad, dus niet door uitgestelde

facturatie. Wachten met factureren tot mei 2020 terwijl je in april wel gewoon hebt gewerkt telt dus niet mee.

De omzetdaling wordt aangetoond op basis van één van volgende elementen:

 

o   dagontvangsten als je hiermee werkt

o   geleverde prestaties : overzicht bezorgen

o   tijdsregistratie : toe te voegen aan de verklaring op eer

 

Ingeval van omzetdaling door substantiële exploitatiebeperkingen, moet de omzetdaling het gevolg zijn van bijvoorbeeld de opgelegde verplichtingen, zoals deze van de social distancing van de werknemers waardoor de onderneming niet op volle toeren kan draaien.


De omzetdaling kan eveneens te wijten zijn aan de verminderde afname van producten en diensten door professionele klanten omdat zij hun zaak moesten sluiten. Zo kan het zijn dat jouw bedrijf levert aan winkels of horeca en deze winkels en restaurants verplicht moesten sluiten.


Loutere omzetdaling door verminderde vraag is een onvoldoende reden.

Onze tip:

Ga alvast eens kijken naar je omzet in de referentieperiode in 2019. Stemt die overeen met de prestaties van die periode? Of heb je ergens vroeger of later gefactureerd? 

Bereid je alvast voor op een verklaring van de referentieperiode in 2019.


Wanneer de aanvraag mogelijk wordt kunnen wij je helpen met het onderbouwen van het cijferdeel van je aanvraag.


Zit je in een sector die opgenomen is in de NACE- codes van sectorgroep 1 tot 4?  Dan kunnen wij met een volmacht voor VLAIO de aanvraag voor jou doen.

Zit je in sector 5 ? Dan helpen wij jou met het cijferdeel en zorg jij voor de onderbouwing van je motivatie.


De aanvraag moet gebeuren voor 30 juni 2020.

Je hebt dus begin mei nog wel de tijd om je dossier voor te bereiden.

Bijzondere dank aan onze regioverantwoordelijken bij Acerta, Liantis en Xerius voor de dagelijkse updates. Samen met de Unizo Corona journaals zorgen zij ervoor dat wij jou kunnen verder helpen.Pin It on Pinterest