Wanneer je als zelfstandige langere tijd 'out' bent wegens bijvoorbeeld ernstige ziekte, kan je voor de periodes waarin je niet aan het werk kan gaan, een gelijkstelling krijgen voor je sociaal statuut. 

Op die manier moet je geen bijdragen betalen en blijf je ondertussen wel volledig rechten opbouwen voor :

 • pensioen
 • ziekteverzekering
 • gezinsbijslagen

Welke voorwaarden zijn er?

 1. je bent zelfstandige in hoofdberoep (of meewerkende echtgenoot via het maxistatuut) en dat gedurende het kwartaal voorafgaand aan de ziekte.
 2. je hebt je voorgaande bijdragen tijdig betaald
 3. je hebt van het ziekenfonds een erkenning arbeidsongeschiktheid gekregen
 4. je stopt je werkzaamheden. De schrapping van je ondernemingsnummer is niet nodig, er mag wel geen inkomen meer zijn. De controle gebeurt meestal door het nazicht van de BTW-aangifte van het kwartaal volgend op de erkenning als arbeidsongeschikte.

Hoe lang duurt zo een gelijkstelling met ziekte?

De gelijkstelling loopt altijd over een volledig kwartaal.

Ze start vanaf het kwartaal volgend op datgene waarin je arbeidsongeschikt werd.

Enkel wanneer je in de eerste maand van een kwartaal arbeidsongeschikt werd, kan het volledig kwartaal toch in aanmerking komen.

De gelijkstelling eindigt in het kwartaal waarin je je activiteiten terug hervat.


Belangrijke stappen die jij moet zetten als je voor langere periode wegens ziekte niet aan de slag kan. 

 1. Laat je geneesheer attesteren vanaf welk moment je arbeidsongeschikt bent geworden tot de vermoedelijke einddatum.
 2. Verwittig onmiddellijk jouw ziekenfonds. Binnen de 14 kalenderdagen moet je het ziekenfonds op de hoogte gebracht hebben. Wanneer jouw arbeidsongeschiktheid later verlengd wordt, moet je dit binnen de 2 kalenderdagen melden.
 3. Breng je boekhouder op de hoogte
 4. Laat je boekhouder met de documenten uit stap 1 en 2 een vrijstelling aanvragen voor de sociale bijdragen en gelijkstelling bekomen voor de periode van arbeidsongeschiktheid.
 5. Verzorg jezelf heel goed.

Ken je iemand die gebaat is met deze info?

Aarzel dan niet om het op jouw kanalen te delen.


Cindy van BoekhouderOnline

Pin It on Pinterest