Vanaf 1 mei 2019 gaat het nieuwe vennootschapsrecht in voege.

Je zag er wellicht al hier en daar iets over verschijnen in de media.

Onze regering heeft er wel even over gedaan, maar uiteindelijk werd per 28/2/2019 de nieuwe wetgeving gestemd.

In de afgelopen 2 maanden is er dus iets meer (maar helaas nog niets alles) duidelijk geworden over wat precies wijzigt en hoe dit boekhoudkundig dan ook allemaal aangepast moet of kan worden.

Dus er is een geld meer nodig omdat er geen minimumkapitaal meer is?

Ik las in mijn eigen netwerk dat een ondernemer iets postte over het wegvallen van het minimumkapitaal.  Nu kan dus iedereen, zelfs wie geen 6.200,00 euro heeft (lees , het vroegere verplichtte te volstorten kapitaal bij aanvang van een bvba met meer dan 1 aandeelhouder), van start gaan met een vennootschap

Helaas, zo eenvoudig heeft de wetgever het niet gemaakt.

Nu wordt het nieuwe vennootschapsrecht wel flexibeler, maar net om te vermijden dat iedere zelfstandige plots zou gaan besluiten om een vennootschap te starten, is het financieel plan wel 100 keer belangrijker geworden.

Alvorens van start te gaan met een vennootschap, zal een uitgebreid en gedetailleerd financieel plan moeten opgemaakt worden, waaruit blijkt dat de op te richten onderneming effectief wel een rendabel verhaal heeft.

De wetgever heeft de inhoud en de punten van dit financieel plan heel sterk strenger gemaakt.

Niet alleen zal via dit financieel plan bepaald worden hoeveel 'voldoende aanvangsvermogen' (= dit is eigenlijk de nieuwe naam voor het vroegere kapitaal) een vennootschap nodig heeft, er zal ook heel gedetailleerd opgenomen moeten worden hoe aan de cijfers wordt gekomen.

Het wordt dus nog veel belangrijker om je hiervoor te laten bijstaan door een goed geïnformeerde boekhouder of accountant. De opmaak van een financieel plan wordt wellicht iets duurder, gezien er veel meer inhoudelijke extra controles en toelichtingen verplicht zijn. 

 

Is het nieuwe begrip 'voldoende aanvangsvermogen' dan gewoon een vervanger van het kapitaal?

Toch niet.

Het belangrijkste verschil is dat dit voldoende aanvangsvermogen niet aan een minimum onderworpen is.

Daartegenover, een vennootschap oprichten zonder of met heel weinig geld, is gewoon ook praktisch niet haalbaar.

De notaris en boekhouder die je bijstaan bij de oprichting zal je al meteen in maand één moeten betalen, zonder dat je ook nog maar 1 euro hebt ontvangen van jouw klanten.

Net daarom is zo belangrijk om verder te kijken dan een boekhoudkundig resultaat met winst, maar écht te gaan kijken hoe en wanneer alles gaat betaald worden.

Een groot punt van verbetering, voor elke nieuwe onderneming , is dat er geen financiële plannen meer gaan worden goedgekeurd of opgesteld door fiscale adviseurs , van ondernemingen waar de haalbaarheid al van bij het begin twijfelachtig is.

Wil je graag eens sparren over jouw plannen om een vennootschap te starten en weet je niet goed waar aan of af met de nieuwe wetgeving ?

Geef gerust een seintje.


Cindy Collier

BoekhouderOnlinePin It on Pinterest