Wanneer je je woning laat verbouwen en beroep doet op een aannemer, kan je voor de werken het verlaagde BTW tarief van 6% toepassen.

Er zijn wel een paar voorwaarden:

  • de woning is ouder dan 10 jaar,
  • de woning wordt uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning gebruikt,
  • de uitgevoerde werken (omvorming, renovatie, verbetering, herstelling of onderhoud, met uitzondering van reiniging) worden rechtstreeks aan u, de eindgebruiker (bv. eigenaar, vruchtgebruiker, huurder, …) gefactureerd.

Hoe berekent de fiscus nu die 10 jaar?

Hoe oud de woning is, wordt bepaald aan de hand van de eerste ingebruikname.

We kijken dus naar de datum waarop de woning voor het eerst bewoond werd. 

Het eerste jaar telt voor een volledig jaar zelfs als dit pas bewoond is vanaf 21/12/2018. 

Meer bepaald de datum waarop de woning voor het eerst bewoond is. Het eerste jaar telt overigens voor een volledig jaar.Categories: BTW

Pin It on Pinterest