We hadden het eerder al over de manier waarop je in 2018 belast wordt op werken onder de auteursrechten.

Wat als je aan het eind van 2018 meer dan 15.990,00 euro aan auteursrechten hebt verdiend?

Stel dat je met het einde jaar in zicht even aan het tellen ben gegaan en vaststelt dat je 20.000,00 euro aan auteursrechten hebt kunnen factureren.

"Mooi!

Leuk !

Maar ... werd er dan wel voldoende roerende voorheffing door mijn opdrachtgever ingehouden? "


Een terechte en correcte bedenking die je maakt.

Echter het is helemaal niet zo erg als dat niet het geval is.

Wanneer je auteursrechten factureert aan slechts 1 opdrachtgever (bijvoorbeeld als je maar voor 1 magazine of tijdschrift werkt), dan zullen zijn op het moment dat jouw prestaties de grens van 15.990,00 euro overschrijden, niet langer roerende voorheffing berekenen op 50% van de auteursrechten , maar wel op 75%.

Het kostenforfait dat mag worden in mindering genomen , is namelijk voor auteursrechten tussen de 15.990,00 euro en 31.990,00 van 50% naar 25% gegaan.


meerder opdrachtgevers

Wanneer je echter voor meerdere opdrachtgevers werkt en bij elk van hen prestaties levert die onder de auteursrechten vallen, kan jouw opdrachtgever niet weten wanneer je de grens van 15.990,00 euro hebt overschreden.

Zij zullen dus mogelijks nog het kostenforfait van 50% toepassen terwijl jij in totaliteit al aan 20.000,00 euro zit aan auteursrechten en dus voor nieuwe opdrachten slechts 25% kostenforfait mag toepassen.


rampzalig?

Helemaal niet.

We leggen het even uit aan de hand van een voorbeeldje.

Je hebt op de eerste schrijf van 15.990 euro aan auteursrechten, dankzij de voordelige regeling van de roerende voorheffing 1.199,25 euro aan belastingen (onder de vorm van roerende voorheffing) te betalen.

Nu houdt jouw opdrachtgever telkens die roerende voorheffing in op de betaling van jouw factuur en stort jouw opdrachtgever deze door aan de fiscus.

In plaats van het klassieke systeem als zelfstandige waarbij jouw klant jouw factuur volledig betaalt en jij de belastingen hierop moet betalen aan de fiscus, wordt dit in de auteursrechten regeling een beetje voor jou gedaan. 

Het blijft echter een deel van jouw factuur dat naar de belastingen gaat.

Wanneer je nu aan die 20.000,00 euro zit, is er 4.010,00 euro boven de grens van 15.990,00 euro geraakt en moet op die 4.010,00 euro een lager kostenforfait worden toegepast, namelijk 25%.


Concreet :

kostenforfait 25% van 4.010,00 = 1.002,50

Belastbaar deel van de auteursrechten : 4.010,00 - 1.002,50 = 3.007,50

Belasten aan 15% roerende voorheffing geeft : 451,12 euro roerende voorheffing in te houden op jouw factuur.

Wat gebeurt er wellicht?

Omdat jouw opdrachtgever niet kan weten dat je al boven de grens zit (omdat je voor verschillende opdrachtgevers werkt), zal deze 50% kostenforfait inhouden.

kostenforfait van 50% op 4.010,00 = 2.005,00 

Belastbaar deel van de auteursrechten : 4.010,00 - 2.005,00 = 2.005,00

Belasten aan 15% roerende voorheffing geeft : 300,75 euro roerende voorheffing in te houden op jouw factuur.

Er werd dus 451,12 - 300,75  = 150,37 euro te weinig roerende voorheffing ingehouden die jij zal betalen via jouw aangifte personenbelasting.

Had de opdrachtgever meteen 25% kostenforfait toegepast, dan had jij gewoon 150,37 euro minder op jouw bankrekening ontvangen.

Conclusie:  je kan aan jouw opdrachtgever doorgeven dat je de grens voorbij bent van 15.990,00 euro aan auteursrechten. Kunnen zij in hun systeem echter pas het kostenforfait van 25% toepassen een je bij hen de grens voorbij bent, weet dan gewoon dat je nog een deeltje van hun factuur (3.75%) reserveren om de roerende voorheffing via jouw belastingaangifte te betalen.


Pin It on Pinterest