Voor 24 december 2018 bent je verplicht om een december-voorschot te betalen aan de btw-administratie.

Deze regel geldt zowel voor maand-aangevers als kwartaal-aangevers van btw-aangiften.

Er zijn 2 manieren om dit voorschot te berekenen:

Manier 1 : effectief berekenen van het werkelijk verschuldigd bedrag

Hier wordt de btw die betaald moet worden over de periode van 1 oktober 2018 tot 20 december 2018 uit de boekhouding gehaald en doorgestort aan de fiscus.
Voordeel :

  • je betaalt effectief verschuldigde btw
  • je boekhouding is meteen ook tot 20 december bijgewerkt

Nadeel :

  • als je eind december nog een aantal facturen verwacht van je leveranciers , kan hier nog geen rekening gehouden worden met de terug te krijgen btw

Manier 2 : forfaitaire raming van de btw

Bij deze manier gaan je als decembervoorschot het bedrag dat uit je laatste btw aangifte als te betalen btw bleek gaan storten aan de fiscus.

Moest je dus volgens de btw aangifte van kwartaal 3 , een bedrag van 1200,00 euro aan btw betalen (het effectieve bedrag dat in rooster 71 staat, dus zonder rekening te houden met eventueel door jou reeds betaalde voorschotten), dan stort je dit bedrag als voorschot.

Ondernemers die zich door ons laten begeleiden krijgen eerstdaags door welke manier we voor hen optimaal vinden en welk bedrag zij moeten betalen.


Ken je iemand die gebaat is met dit artikel ?

Aarzel dan niet om dit te delen.


Keep up the good vibes

Cindy van BoekhouderOnline


Pin It on Pinterest