Een onderneming die voor werken in de bouwsector, beveiligingssector of vleessector beroep doet op een aannemer, firma of een onderaannemer, moet nakijken of die aannemer of onderaannemer of firma uit de bedoelde sector op het ogenblik van het afsluiten van een overeenkomst belastingschulden heeft.

Is dat het geval, dan moet de onderneming 15% of meer van de totale prijs van de werken of activiteiten die deze aannemer of onderaannemer exclusief btw aan de onderneming factureert inhouden.

De onderneming dient deze dan door te storten aan de fiscus.

Praktisch gaat het als volgt:

Stap 1 : Controleren of er fiscale schulden zijn

Via de website Check Inhoudingsplicht kan je nakijken of er fiscale schulden zijn.

Je geeft hiervoor in het vak het ondernemingsnummer van het bedrijf in.

Heeft deze firma geen fiscale schulden dan verschijnt er een groene balk.

Je hoeft voor deze firma alvast geen inhouding te doen.


Stap 2 : zorgen dat je een bewijs hebt van je opzoeking

Het is natuurlijk al een hele geruststelling dat jouw zakenrelatie geen schulden heeft bij de fiscus. Hoe kan je dit echter binnen 6 maanden nog bewijzen? Zoals je ziet is de beslissing beperkt in de tijd geldig.

Je moet een attest van inhoudingsplicht maken.

Hiervoor klik je op het + teken in de groene balk dit je hierboven ziet.

Er opent een extra deel op deze pagina waar je kan kiezen om het attest van consultatie van inhoudingsplicht te maken.

Sla dit attest (in pdf) op , zodat je een geldig document kan voorleggen.

Je noteert hierbij best een documentnaam zoals:

Attest nazicht inhoudingsplicht fiscale schulden aannemer XYZ bvba op 19 06 2018

Let op, dit attest blijft niet eeuwig gelden.

Controleer de fiscale schulden dus op twee tijdstippen:

1. bij het aangaan van de overeenkomst (offerte/bestelling/...)

2. bij elke betaling van een factuur 


Stap 3: als de aannemer/onderneming wel fiscale schulden heeft

Je krijgt een rood scherm nadat je het ondernemingsnummer hebt gecheckt.

Klik je hier verder op het + dan kan je dit keer twee verschillende attesten gaan genereren.

Het is namelijk van belang om te weten of de factuur van je zakenrelatie meer of minder bedraagt dan 7143 euro exclusief btw.

De factuur bedraagt minder dan 7143,00 euro exclusief btw.

Genereer het attest en sla ook dit attest op zodat je een bewijs hebt van je raadpleging op deze datum.

Op dit attest staan de richtlijnen die je nu moet volgen.

Je moet 15% van je factuurbedrag exclusief btw in houden en niet aan de zakenrelatie (aannemer, onderaannemer of firma) betalen maar aan FOD FINANCIËN.

Hoe stort je de inhouding door?

IBAN BE33 6792 0023 2046 

BIC PCHQBEBB

Begunstigde:

Ontvangkantoor der bijzondere Ontvangsten.

Mededeling: 

 • ondernemingsnummer van de aannemer/onderaannemer/firma
 • bedrag en datum van de factuur waarop deze inhouding betrekking heeft
 • naam van de aannemer/onderaannemer/firma

Wat moet je nog extra doen?

Je stuurt een kopie van de factuur waarop je een inhouding hebt gedaan door naar het ontvangkantoor op het adres dat je terug kan vinden op het attest dat je hebt gegenereerd.


De factuur bedraagt meer dan 7143,00 euro exclusief btw.

Genereer het attest en sla ook dit attest op zodat je een bewijs hebt van je raadpleging op deze datum.

Vraag aan de aannemer/onderaannemer of betreffende firma om een attest te bezorgen waarop het effectieve bedrag van de schuld staat. Dit attest is 20 dagen geldig.

Zorg dat je dit attest schriftelijk aan de aannemer/onderaannemer/firma aanvraagt.

Betaal je in die periode de factuur dan moet je volgende nagaan:

 • de schuld bedraagt minder dan 15% van de factuur exclusief btw
  • je houdt het bedrag vanop het attest met de schuld in.
 • de schuld bedraagt meer dan 15% van de factuur exclusief btw
  • je houdt 15% van de factuur exclusief btw in.

Legt de aannemer binnen de maand na de aanvraag door jou het gevraagde attest niet voor, dan moet je 15% inhouden van het factuurbedrag exclusief btw. 


Hoe stort je de inhouding door?

IBAN BE33 6792 0023 2046 

BIC PCHQBEBB

Begunstigde:

Ontvangkantoor der bijzondere Ontvangsten.

Mededeling: 

 • ondernemingsnummer van de aannemer/onderaannemer/firma
 • bedrag en datum van de factuur waarop deze inhouding betrekking heeft
 • naam van de aannemer/onderaannemer/firma

Wat moet je nog extra doen?

Je stuurt een kopie van de factuur waarop je een inhouding hebt gedaan door naar het ontvangkantoor op het adres dat je terug kan vinden op het attest dat je hebt gegenereerd.


Waar kan de aannemer/onderaannemer/firma een fiscaal attest van schulden aanvragen?

Via Myminfin kan hij de dienst van de Algemene administratie van de Inning en invordering hierover contacteren.


Wat is het gevolg als ik dit niet controleer?

De fiscus kan jouw onderneming hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de schulden van je aannemer/onderaannemer/firma omdat je deze inhouding niet hebt gedaan. 

Dan ben je dus 2 keer geld kwijt, want je betaalde de factuur volledig én moet aan de fiscus ook nog de inhouding doorstorten.


Er is ook nog een tweede controle die je moet nakijken, namelijk de inhoudingsplicht voor sociale zekerheid.


Ken je iemand die gebaat is met deze informatie?

Deel dan gerust dit artikel in je netwerk.


Keep up the good vibes

Cindy van BoekhouderOnline

 

Pin It on Pinterest