Wist je dat ook vennootschappen verplicht sociale bijdragen moeten betalen?

Anders dan bij zelfstandigen zijn deze sociale bijdragen, meer bepaald de vennootschapsbijdrage, niet gebaseerd op het inkomen en worden ze ook slechts eenmaal per jaar geïnd.

Er zijn twee tarieven in de vennootschapsbijdrage.

Om te weten onder welk tarief jouw vennootschap valt, moet je gaan kijken naar het totaal van de balans van het voorlaatste afgesloten boekjaar.


De bijdrage kan dan zijn:

  • 347,50 euro   : balanstotaal kleiner of gelijk aan 681.341,33 euro
  • 868,00 euro   : balanstotaal meer dan 681.341,33 euro.

Voor pas opgerichte vennootschappen en vennootschappen in vereffening kunnen speciale regelingen gelden. 


Ken je iemand die gebaat is met deze informatie?

Schroom dan niet om het artikel te delen.

Keep up the good vibes.

Cindy van BoekhouderOnline

Pin It on Pinterest