De sociale bijdrage over het lopende kwartaal dient tegen voor het einde van het kwartaal op rekening van de sociale kas te staan.

De vervaldag ligt dan ook meestal rond de 20e van de derde maand van het kwartaal zodat alle verwerkingen zeker voor de laatste werkdag op de rekening staan.


Heb je nu net dit kwartaal een aantal laattijdige betalers , investeringen gedaan en staat er dus niet voldoende op je zakelijke rekening, dan overweeg je misschien wel om iets later de sociale bijdragen te gaan betalen.
Maar is dat een goed idee? Absoluut niet! 

BoekhouderOnline

Welke gevolgen heeft een laattijdige betaling van je sociale bijdragen?

Indien de bijdragen op de uiterste betaaldatum geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven, dan wordt een verhoging van 3% aangerekend op het onbetaald gebleven gedeelte van de sociale bijdragen.

Betaal je dus slechts een deel van de sociale bijdragen, dan zal er op het openstaand deel een verhoging worden aangerekend. Deze zal je op de herinnering en de eerstvolgende kwartaalafrekening terugvinden.

Zolang de bijdrage niet volledig betaald werd, wordt ieder kwartaal opnieuw een verhoging van 3% berekend op het onbetaald gebleven gedeelte en dit loopt snel op.

Daarnaast wordt een eenmalige verhoging van 7% aangerekend indien er op 31 december van het lopende jaar bijdragen die reeds betaald moesten zijn onbetaald zijn gebleven.

Zoals je ziet zijn de sancties niet mild.

Bovendien kan je hierdoor ook je sociale bescherming als zelfstandige verliezen.

Zorg er dus voor dat je telkens een deel van je omzet reserveert voor de sociale bijdragen.


Keep up the good vibes!

Cindy van BoekhouderOnline


Ken je iemand die gebaat is bij deze informatie?  Deel dan gerust dit artikel.


Pin It on Pinterest