Wanneer is het beter om je belastingen op voorhand te gaan betalen?

Bij arbeiders en bedienen wordt elke maand een deel van het brutoloon ingehouden en reeds aan de belastingen doorgestort. Deze inhouding heet de bedrijfsvoorheffing.

Bij jou als zelfstandig onderneming gebeurt er helemaal geen inhouding. Al het geld dat bij je binnenkomt, is bruto. Dit betekent dat je hiervan zelf een deel gaat moeten betalen aan onder meer je sociale verzekeringsfonds (via de sociale bijdragen per kwartaal) en eigenlijk ook aan de belastingen.

Meestal kennen zelfstandigen het inkomen van het lopende jaar pas helemaal aan het einde van dat jaar of nog slechter, pas midden volgend jaar wanneer de boekhouder de winst - of verlies berekening maakt.

Toch is het volgens de belastingwetgeving verplicht om al in de loop van het jaar, een inschatting te maken van de personenbelasting en deze reeds vooraf te betalen.

Je kan in de loop van een jaar tegen vier data vooraf betalen.

  • 10 april
  • 10 juli
  • 10 oktober
  • 20 december

Je bent vrij om te kiezen om telkens bijvoorbeeld 1/4 van het totaal te betalen personenbelasting te storten of een kleine som de eerste 3 kwartalen en wanneer je meer zicht hebt op de cijfers van het lopende jaar, de resterende som.

Je krijgt zelfs een weliswaar kleine beloning van de fiscus wanneer je genoeg hebt vooraf betaald.

Doe je dit niet?

Dan riskeer je als zelfstandige een soort van boete of interest in de vorm van een kleine belastingvermeerdering.

Los van de belastingvermindering en belastingvermeerdering, is het als zelfstandige ook fijn om geen verrassingen meer te krijgen wanneer je effectief je belastingaangifte gaat opmaken.

 

Pin It on Pinterest