Ik licht je graag even een aspect toe van wat er achter de schermen bij jouw boekhouder gebeurt.

Sinds de wetswijziging van 2010 zijn boekhouders en accountants verplicht om een extra screening van hun cliënteel te doen in het kader van de anti-wit-was-wetgeving.


Wat is een witwasoperatie? 

Het is eigenlijk een uitvoering van opeenvolgende transacties met een opbrengst van een misdrijf om de illegale oorspong van het geld te camoufleren en dus legaal gebruik mogelijk te maken.

Om deze transacties te kunnen opsporen worden personen die beroepshalve in aanmerking kunnen komen met dit "vuil" (dus niet enkel "zwart") geld, verplicht om hun vermoedens te melden aan de overheid.

Concreet moet een boekhouder dus , bij een vermoeden van een witwasoperatie bij één van zijn cliënten , dit melden aan een speciale commissie zodat deze commissie een onderzoek kan voeren.

Opdat een boekhouder dit inzicht kan krijgen, is niet enkel het voeren van de boekhouding op een gedegen manier een verplichting maar dient er ook een echte klanten screening te gebeuren.

Zo moet elke klant uitvoerig geïdentificeerd worden, en dienen er diverse interne procedures opgezet te worden zodat deze identificatie opgevolgd kan worden, gecontroleerd en waar nodig verslag kan worden gemaakt.

Om een klantenonderzoek te kunnen starten dient de klant geïdentificeerd te worden.

Voor natuurlijke personen, woonachtig in België vindt deze identificatie deels plaats door controle van de identiteitskaart.

Je kan aan je boekhouder natuurlijk een kopie van voor-en achterzijde van de e-ID bezorgen, maar eigenlijk bevat deze nog niet voldoende informatie.
Een e-ID heeft net het voordeel dat de informatie op de chip kan worden ingelezen en extra informatie zichtbaar wordt via een e-ID viewer.

​Wat heb je concreet nodig om je e-ID volledig te bekijken ?

  • een kaartlezer die je kan aansluiten op je computer
  • het programma e-ID dat je volledig gratis kan downloaden via deze link

Een identiteitskaart is niet oneindig geldig. Bij het naderen van de vervaldag zal jouw gemeente of stad je uitnodigen deze te vernieuwen.

Vergeet op dat ogenblik ook niet om een nieuwe afdruk van je e-ID aan je boekhouder te bezorgen.


In een volgende blog toon ik je met een filmpje hoe de e-ID viewer werkt.


Ken je iemand die gebaat is met deze info? Schroom dan niet om het artikel te delen.


Warme groet

Cindy van BoekhouderOnline


Pin It on Pinterest