In de levensloop van een onderneming zijn er vaak enkele kantel- of sleutelmomenten waarbij specifiek advies nodig is.
Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan :

  • een grote investering die gepland staat en waarvoor een analyse dient gemaakt te worden
  • een product-uitbreiding waarbij een marktanalyse nuttig is
  • een overname, inkoop, ...
  • ....

Net op die momenten is het aangewezen om als ondernemer tijd te nemen om experten aan te spreken, waaronder ook een boekhouder.

Sinds 04/09/2017 is ook jouw BoekhouderOnline geregistreerd door de KMO-portefeuille in de pijler Advies.
Concreet betekent dit voor jou als ondernemer, dat je , in het geval jouw situatie in aanmerking komt , voor het advies een tegemoetkoming kan bekomen van het te betalen ereloon.

Hoeveel subsidie je precies kan bekomen hangt af van de grootte van jouw onderneming. Ik licht alvast even toe:


Welke adviezen kunnen in aanmerking komen voor de KMO-portefeuille?


· Advies aangaande marktanalyse

· Advies aangaande investeringsanalyse

· Advies aangaande een over te nemen bedrijf

· Advies aangaande rentabiliteit

· Advies aangaande fiscale planning in kader van familiale overdracht

· Advies aangaande Management Buy out

Alle adviezen die niet kaderen in het reccurente (terugkerende) werk van boekhouding. Via de kmo-portefeuille wordt de ondernemer gestimuleerd om professioneel advies in te winnen voor diensten die verder gaan dan de gewone bedrijfsuitgaven.


Tot de gewone bedrijfsuitgaven behoren diensten die de ondernemer regelmatig (meer dan eens per drie jaar) aankoopt bij een dienstverlener in volgende vakgebieden: belastingadvies, juridisch advies, selectie- aanwerving en personeelsadvies, reclame-advies


Komen dus niet in aanmerking:

- Opstart van een vennootschap

- Omschakeling van eenmanszaak naar vennootschap

- Fiscale controle

- Vraag om inlichtingen

-


Het advies moet aan de onderneming een stimulans geven om een bepaalde beslissing te nemen.


Om financiële steun te ontvangen van de kmo-portefeuille zijn er nog een aantal voorwaarden.

· Het advies vertrekt vanuit een concrete probleemstelling en zorgt dat u bedrijfsbeslissingen neemt op basis van analyse (onderzoek), advies (suggesties, raadgevingen) en een implementatieplan (actieplan, stappenplan, concreet advies).

· Het advies staat in een geschreven document.

· De dienstverlening kost minimaal 500 euro, exclusief btw.

· De klant sluit een overeenkomst over dit specifieke advies.

· Het adviesproject moet betaald zijn voor 31 december van het jaar na uw steunaanvraag.

· De ondernemer vraagt de steun online aan vanaf het sluiten van de overeenkomst tot maximaal veertien dagen na de start van de samenwerking.

· Na de adviesprestaties krijgt de klant een gepersonaliseerd adviesrapport.

Hoeveel subsidie kan je bekomen? 

Advies en opleiding
kleine ondernemingensteunpercentage: 40%     steunplafond: 10.000 euro
middelgrote ondernemingensteunpercentage: 30%      steunplafond: 15.000 euro

Komt de adviesverlening in aanmerking voor een subsidie, dan gids ik je graag door de aanvraagprocedure via de KMO-portefeuille.

Wil je zelf alvast meer informatie over de KMO-portefeuille?  www.kmo-portefeuille.be

Pin It on Pinterest